Skraceni naziv: PROOF

RADNJA ZA ŠTAMPU I GRAFIČKU PRIPREMU PROOF VJEKOSLAV BAŽANT PR BEOGRAD (VOŽDOVAC)

Ulica i broj: Pive Karamatijevica 12/9

Mesto: Beograd (Voždovac) 

PIB: 105847973

Maticni broj: 61868151

Potvrda%20o%20izvrsenom%20evidentiranju%20za%20pdv%20 Stamparija%20proof%20beograd

 

APR - Proof - link prema agenciji za registre