Stamparija Cenovnik  

Stamparija Cenovnik za flajere rok izrade 10  dana

   
FLAJERI A6 4/4 obostrani kolor 135gr kunstdruk 2.000 kom

27

FLAJERI A6 4/4 obostrani kolor 135gr kunstdruk

4.000 kom

40
FLAJERI A6 4/4 obostrani kolor 135gr kunstdruk 6.000 kom 50
FLAJERI A6 4/4 obostrani kolor 135gr kunstdruk 8.000 kom 65
FLAJERI A6 4/4 obostrani kolor 135gr kunstdruk 10.000 kom 80
FLAJERI A6 4/4 obostrani kolor 135gr kunstdruk 20.000 kom 145
FLAJERI A6 4/4 obostrani kolor 135gr kunstdruk 50.000 kom 295

 

   

Stamparija Cenovnik za memorandume

   
MEMORANDUMI 1/0 jedna boja 80gr ofset 1.000 kom 29
MEMORANDUMI 1/0 jedna boja 80gr ofset 2.000 kom 36
MEMORANDUMI 1/0 jedna boja 80gr ofset 4.000 kom 55
     
MEMORANDUMI 4/0 kolor 80gr ofset 1.000 kom 81
MEMORANDUMI 4/0 kolor 80gr ofset 2.000 kom 89
MEMORANDUMI 4/0 kolor 80gr ofset 4.000 kom 119

 

   

Cenovnik za NCR-blokove Blokovska roba

   
NCR BLOK A4 1/0 jedna boja
10 kom 26
NCR BLOK A4 1/0 jedna boja
20 kom 42
NCR BLOK A4 1/0 jedna boja
40 kom 80

 

   

Stamparija Cenovnik za nalepnice

   
NALEPNICE A6 1/0 jedna boja muflon 2.000 kom 49
NALEPNICE A6 1/0 jedna boja muflon 4.000 kom 88
NALEPNICE A6 4/0 kolor muflon 2.000 kom 122
NALEPNICE A6 4/0 kolor muflon 4.000 kom 157

 

   

Stamparija Cenovnik koverte

   
KOVERTE AMERIKEN 1/0 jedna boja 1.000 kom
42
KOVERTE AMERIKEN 2/0 dve boje 1.000 kom 59
KOVERTE AMERIKEN 3/0 tri boje 1.000 kom 77
KOVERTE AMERIKEN 4/0 kolor 1.000 kom 94
     

 Cene stampe mogu biti jos nize na vecim tirazima.

stamparija cenovnik

cene stampe 

  • Copyright 2015 © Štamparija PROOF     
  • Bulevar Peke Dapčevića 37 Beograd , Srbija  
  • tel 011/ 396 11 56, 011/396 11 78  
  • office@stamparija.rs