Skip to main content

Blokovska roba

Blokovska roba

Cenovnik: Blokovska roba

Papir : NCR - samokopirajuci, A4 format ,  100 listova u bloku

Komada 2 blk. 5 blk. 10 blk. 15 blk. 20 blk. 50 blk. 100 blk.
Jedna boja 32e 36e 40e 52e 58e 132e 193e
Dve boje 54e 55e 66e 81e 99e 153e 242e
Tri boje 79e 83e 87e 105e 128e 179e 290e
Cetiri boje 90e 97e 108e 128e 145e 228e 338e
               
numeracija I perforacija  16e 16e 18e 23e 31e 39e 47e

ako je komplet od  2 lista - onda je to  50 kompleta po bloku            
ako je komplet od  3 lista - onda je to 33 kompleta po bloku            
CENE su date u eurima bez obracunatog PDV-a         

Papir : NCR - samokopirajuci, A5 format ,  100 listova u bloku      

Komada 10 blk. 15 blk. 20 blk. 50 blk. 100blk.
Jedna boja 37e 40e 50e 76e 138e
Dve boje 55e 59e 66e 117e 153e
Tri boje 83e 86e 93e 142e 192e
Cetiri boje 97e 104e 116e 178e 233e
           
numeracija I perforacija  16e 22e 29e 39e 47e

ako je komplet od  2 lista - onda je to  50 kompleta po bloku            
ako je komplet od  3 lista - onda je to 33 kompleta po bloku            
CENE su date u eurima bez obracunatog PDV-a  

   

Blokovska roba moze biti: otpremnice, fakture, profakture, dostavnice, vaučeri, avionske karte, paragon blok, uplatnice, itd. Najčešće se rade u A4, A5 i A6 formatu.

Obično se blokovska roba štampa na NCR papiru (specifična samokopirajuća vrsta papira) ali moze se stampati i na ofsetnom papiru i da se postavlja indigo izmedju strana. Prilikom popunjavanja se kopira svaki list ako je stampano na Ncr papiru. Kako bi popunili samo onoliko koliko Vama treba potrebno je koristiti razdelni karton, kod ofsetnog papira samo postavite indigo ispred strana na kojima zelite kopiju.

blokovska roba sa numeracijom perforacijom

Blokovi mogu da imaju perforaciju (rupice ili linijice po kojima se lakše cepaju), numeraciju (brojeve) ili da se klamuju (heftaju) kad se radi perforacija da ne ispadaju iz bloka.

  • Copyright 2023 © Štamparija PROOF
  • Bulevar Peka Dapčevića 37
  • 11040 Beograd, Srbija
  •  stari naziv ulice Kumodraška 253 
  • tel: 011/ 396 11 56, 011/396 11 78  
  • office@stamparija.rs

Heidelberg znak stamparija

Mutoh znak stamparija

Xerox znak stamparija