Blokovska roba     blokovska roba

Blokovska roba

Cenovnik: Blokovska roba

Papir : NCR - samokopirajuci, A4 format ,  100 listova u bloku

Komada 2 blk. 5 blk. 10 blk. 15 blk. 20 blk. 50 blk. 100 blk.
Jedna boja 23e 26e 29e 38e 42e 96e 140e
Dve boje 39e 40e 48e 59e 72e 111e 175e
Tri boje 57e 60e 63e 76e 93e 130e 210e
Cetiri boje 65e 70e 78e 93e 105e 165e 245e
               
numeracija I perforacija  10e 10e 10e 15e 20e 25e 30e

ako je komplet od  2 lista - onda je to  50 kompleta po bloku            
ako je komplet od  3 lista - onda je to 33 kompleta po bloku            
CENE su date u eurima bez obracunatog PDV-a         

Papir : NCR - samokopirajuci, A5 format ,  100 listova u bloku      

Komada 10 blk. 15 blk. 20 blk. 50 blk. 100blk.
Jedna boja 27e 29e 30e 55e 100e
Dve boje 40e 43e 48e 85e 111e
Tri boje 60e 62e 63e 103e 139e
Cetiri boje 70e 75e 78e 129e 169e
           
numeracija I perforacija  10e 15e 20e 25e 30e

ako je komplet od  2 lista - onda je to  50 kompleta po bloku            
ako je komplet od  3 lista - onda je to 33 kompleta po bloku            
CENE su date u eurima bez obracunatog PDV-a  

   

Blokovska roba moze biti: otpremnice, fakture, profakture, dostavnice, vaučeri, avionske karte, paragon blok, uplatnice, itd. Najčešće se rade u A4, A5 i A6 formatu.

Obično se blokovska roba štampa na NCR papiru (specifična samokopirajuća vrsta papira) ali moze se stampati i na ofsetnom papiru i da se postavlja indigo izmedju strana. Prilikom popunjavanja se kopira svaki list ako je stampano na Ncr papiru. Kako bi popunili samo onoliko koliko Vama treba potrebno je koristiti razdelni karton, kod ofsetnog papira samo postavite indigo ispred strana na kojima zelite kopiju.

blokovska roba sa numeracijom perforacijom

Blokovi mogu da imaju perforaciju (rupice ili linijice po kojima se lakše cepaju), numeraciju (brojeve) ili da se klamuju (heftaju) kad se radi perforacija da ne ispadaju iz bloka.

  • Copyright 2015 © Štamparija PROOF     
  • Bulevar Peke Dapčevića 37 Beograd , Srbija  
  • tel 011/ 396 11 56, 011/396 11 78  
  • office@stamparija.rs