Skip to main content

Memorandumi - Štampa memoranduma

memorandumi

Memorandum je pored logotipa i vizit karte sastavni deo korporativnog indentiteta firme. On predstavlja papir A4 formata, na kome se nalaze osnovni podaci Vaše firme (logo i naziv firme, sedište firme, tekući račun, poreski identifikacioni broj PIB, matični broj, kontakt telefon, web sajt itd.). Jedno od pravila poslovne komunikacije jeste da svaka firma ima originalni memorandum.

Memorandumi se obično štampaju na ofset papiru, ali se mogu raditi i na specijalnim papirima po želji klijenta. Štampa memoranduma kod nas u štampariji se vrši ofset štampom ili digitalnom stampom u zavisnosti od tiraza. Male tiraže i hitne memorandume radimo na digitalnoj mašini Xerox Versant 4100.

Memorandumi cena puno ranih firmi

Cenovnik memoranduma

Memorandumi  1/0 jedna boja   80gr ofset papir    1.000 kom     31
Memorandumi  1/0 jedna boja   80gr ofset papir    2.000 kom     40
Memorandumi  2/0 dve boje      80gr ofset papir    1.000 kom     48
Memorandumi  2/0 dve boje      80gr ofset papir    2.000 kom     58
Memorandumi  4/0 pun kolor     80gr ofset papir    1.000 kom     83
Memorandumi  4/0 pun kolor     80gr ofset papir    2.000 kom.    93

U cenu nije uracunat PDV.
Iznos je plativ po srednjem kursu NBS.

Memorandumi u fascikli

Memorandumi je skračenica od latinske reči memorandum est što znači mora se zapamtiti. Memorandum je list papira na kome firma moze da napravi:

 • Račun
 • Dopis
 • Predračun
 • Ponudu
 • Izveštaj
 • Zapisnik
 • Prijavu
 • Ugovor
 • Odluku
 • Otpremnica
 • Dostavnica
 • Copyright 2023 © Štamparija PROOF
 • Bulevar Peka Dapčevića 37
 • 11040 Beograd, Srbija
 •  stari naziv ulice Kumodraška 253 
 • tel: 011/ 396 11 56, 011/396 11 78  
 • office@stamparija.rs

Heidelberg znak stamparija

Mutoh znak stamparija

Xerox znak stamparija