stamparija

Blokovska roba     blokovska roba

Blokovska roba

Cenovnik: Blokovska roba

NCR BLOK A4 1/0 jedna boja 10 kom 26e
NCR BLOK A4 1/0 jedna boja 20 kom 42e
NCR BLOK A4 1/0 jedna boja 40 kom 80e

NCR Blokovska roba

 

Blokovska roba moze biti: otpremnice, fakture, profakture, dostavnice, vaučeri, avionske karte, paragon blok, uplatnice, itd. Najčešće se rade u A4, A5 i A6 formatu.

Obično se blokovska roba štampa na NCR papiru (specifična samokopirajuća vrsta papira) ali moze se stampati i na ofsetnom papiru i da se postavlja indigo izmedju strana. Prilikom popunjavanja se kopira svaki list ako je stampano na Ncr papiru. Kako bi popunili samo onoliko koliko Vama treba potrebno je koristiti razdelni karton, kod ofsetnog papira samo postavite indigo ispred strana na kojima zelite kopiju.

blokovska roba sa numeracijom perforacijom

Blokovi mogu da imaju perforaciju (rupice ili linijice po kojima se lakše cepaju), numeraciju (brojeve) ili da se klamuju (heftaju) kad se radi perforacija da ne ispadaju iz bloka.

FacebookGoogle Bookmarks
  • Copyright 2015 © Štamparija PROOF     
  • Kumodraška 253 Beograd , Srbija  
  • tel 011/ 396 11 56, 011/396 11 78  
  • office@stamparija.rs